voor een efficiëntere en lean werkomgeving.

BUSINESS BUILDERS.

Een aangenamere werkomgeving met minder emails, minder vergaderingen en snellere toegang tot relevante informatie, beter en eenvoudiger gebruik van nieuwe technologie en hergebruik van bestaande technologie … daar tekenen wij voor!

Zoekt u een partner die uw technische dienst en uw eindgebruikers begeleidt naar een betaalbare en modulaire oplossing?

Stuur vandaag nog uw gegevens door, en we nemen contact met u op.

Uw bericht is verstuurd!
We zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.

AGILE AANPAK.

Snel, herbruikbaar en goed genoeg.

De huidige technologie is dermate geëvolueerd dat eindgebruikers zelf aan de slag kunnen gaan om hun productiviteit te verhogen. Denk maar aan Google Apps, Dropbox en Yammer. IT heeft al lang niet meer het monopolie op bedrijfsproces automatisatie.

De bestaande IT aanpak is vaak niet agile genoeg om in te spelen op dagdagelijkse behoeften van eindgebruikers en plotse marktveranderingen. De meeste technologieën om beter samen te werken resulteren in “shared drives” waar een kat haar jongen niet in terug vindt.

Er is nood aan kant en klare oplossingen die gebruikers in eigen beheer kunnen opstarten dus zonder handleiding en zonder beroep te moeten doen op IT. Uitgangspunten zijn eenvoud, out-of-the-box, good enough, herbruikbaar, cloud, best practice en minimale impact op budget en huidige werking.

Business Builders heeft samen met experts een lean startup aanpak uitgewerkt om in een minimum van tijd en kost, bedrijfsproductiviteit verhogende initiatieven van eindgebruikers te vertalen in interne bedrijfsapplicaties.

Voordelen voor Eindgebruikers

 • Verhoog uw reactiesnelheid door een lagere time-to-market.
 • Minder risico door data verlies.
 • Minder complexiteit.
 • Aantrekkelijke werkomgeving voor jonge werknemers.
 • Meer job tevredenheid.

Voordelen voor IT divisies

 • Verhoog uw flexibiliteit door het beheer in handen te geven van de eindgebruiker.
 • Beter betrekken van eindgebruikers bij proces automatisatie.
 • Lagere kost van uw IT omgeving en operations door schaalvoordelen.
 • Speel in op nieuwe technologische trends.
 • Beter imago.
 • Stop de wildgroei van applicaties.

MEER ENGAGEMENT.

Minder toeters en bellen.

OPLOSSINGSGERICHT.

We hebben het al … maar gebruiken het niet.

Zoals een professional het zei :”SharePoint is als het staatsblad, iedereen wordt geacht het te kennen maar niemand weet wat er in staat.”

Een bedrijf heeft een SharePoint intranet opgezet met projectrooms en de nodige governance policies. Wat echter met processen die afwijken van de interne bedrijfsnorm? Bijvoorbeeld de vraag om een vertrouwelijke 9 MB file a-synchroon te delen met externen inclusief todo’s en een kalender? Wat met de boekhouding die een snelle en eenvoudige oplossing zoekt voor het intern doorsturen en digitaliseren van binnenkomende facturen? Hoe een eigenhandig gemaakte xls sheet met macro’s laten gebruiken door anderen. En hoe al die extra applicaties beheren op een eenduidige, consistente en overzichtelijke manier?

We focussen op zogenaamde point to point solutions die onbewust een grote impact hebben op de efficiëntie van de werknemer. Dit betreft eenvoudige oplossingen die technische afdelingen meestal niet prioritair behandelen. Autorisatie van eenvoudige dagdagelijkse handelingen die soms tijdelijk zijn. Processen die niet altijd duidelijk beschreven zijn en waarbij slechts enkele gebruikers betrokken zijn en waar softwareontwikkeling is niet altijd het antwoord.

Onze oplossingen zijn ontworpen om werknemers binnen en buiten de kantoormuren beter met elkaar in contact te brengen en samen aan documenten te werken op een gestructureerde, laagdrempelige manier en dit tegen een lage kost. Voorbeelden van oplossingen die we bieden:

 • Compliancy : betere normbewaking door kwaliteitshandboeken.
 • Collaboration en Communication : sneller beslissingsname en overleg door éénvormige management rapportage, sjablonen voor (budget) presentaties, databases van slides of simpelweg het efficiënt beheer van documenten met andere collega’s.
 • Cost reduction : korte doorlooptijden door goedkeuringsprocedures van onkostenvergoedingen of zakenreizen.

BEWEZEN IMPACT.

Onze referenties.

 • SharePoint werd de norm voor de interne gebruikers. Er was nood aan een vernieuwend samenwerkingsmodel tussen het bestaande IT team en de interne klanten. Maar hoe flexibiliteit garanderen zonder het IT team te moeten verdubbelen in mankracht?

  Business Builders heeft geholpen bij de functionele architectuur en een Selling Proposition voor IT. Samen met het IT management en externe IT partners hebben we de visie in de praktijk uitgetest en verwerkt in een governance model en een aangepaste agile solution.

  We hebben scenarios gevisualiseerd in prototypes en voorgesteld aan potentiële interne gebruikers. Op basis hiervan hebben we best practices gedefinieërd dewelke centraal werden aangeboden in een e-shop gebaseerd op SharePoint. Met de interne IT provider hebben we een PMO aanpak opgesteld zodat SharePoint applicaties "off the shelf" of geconfigureerd afgeleverd konden worden in een tijdspanne van enkele weken.

  Dit SharePoint Knowledge Center heeft geresulteerd in een betere relatie met de eindgebruikers en de interne IT provider.

  Opdrachtgever: Siemens, CIO Belux

 • De aankoop van Microsoft SharePoint technologie is een strategische beslissing. Maar hoe rol je dit uit zonder het bedrijf op zijn grondvesten te doen daveren?

  Business Builders heeft geholpen bij een geleidelijke en faseerde uitrol van SharePoint 2010. Samen met het management en het ICT team werden enkele oplossingen gedefinieërd en uitgerold conform de specifieke vereisten van het bedrijf.

  Dit omvatte onder meer een intranet sjabloon, specifieke oplossingen voor het klachtenbeheer en het beheer van de meetings voor verschillende afdelingen van het bedrijf.

  Opdrachtgever: Versele-Laga, CFO en ICT manager

 • Hoe positioneer je Yammer (micro-blogs) ten opzichte van SharePoint (beheer van documenten en samenwerking)? En hoe bied je als IT beide diensten aan?

  Business Builders heeft het ECM-team klaar gestoomd om eigenhandig Document Management projecten met SharePoint 2010 op te leveren en te ondersteunen op een agile manier.

  Dit heeft geresulteerd in een proof of concept rond een interne Application store in SharePoint 2010 en een gestructureerde implementatie aanpak dewelke een oplevering in één dag, zes weken of zes maanden garandeerde.

  Opdrachtgever: FOD Sociale Zekerheid, CIO en ECM Team manager

 • Gebruikers willen kant en klare oplossingen, geen algemene diensten en zeker geen technologie. Hoe begeleid je IT divisies bij deze disruptieve oefening? En hoe start je hiermee zonder dat het impact heeft op bestaande aktiviteiten?

  Sirris heeft het Business Builders’ concept en aanpak gevalideerd en een go-to-market strategie opgesteld. Aan de hand van de “lean startup” methodologie is een conceptueel framework opgesteld en zijn prototypes gedefinieërd.

  Opdrachtgever: Sirris Agoria

 • Lotus Notes werd ingeruild voor SharePoint. Een externe partner werd gecontracteerd voor het beheer van de nieuwe SharePoint omgeving. Echter hoe de verschillende partijen en omgevingen samen laten werken?

  Business Builders heeft geholpen bij het governance model rond een PMO en het opzetten van een SharePoint service catalog.

  Opdrachtgever: Atlas Copco, IT Supplier

Houd me op de hoogte!

Laat uw emailadres achter en we houden u op de hoogte:

Bedankt, we houden u op de hoogte!

Wij houden ook niet van SPAM dus alleen echt nieuws!!

Over Business Builders.

Het Nieuwe werken, vanuit de eindgebruiker. Een bewezen aanpak.

 • Business Builders’ oplossingen en aanpak zijn gebaseerd op jarenlange ervaring als eindgebruiker binnen grote bedrijven.
 • In het kader van een IT Business Alignment engagement voor een internationale industriële groep, heeft Business Builders een Europees SharePoint Center of Excellence uitgewerkt en een SharePoint-as-a-Service operating model geïmplementeerd. Onze methodologie heeft de operationele kost van het IT departement tot 15% doen dalen terwijl het team sneller, beter en slimmer kon inspelen op de noden van gebruikers.
 • De aanpak is verder ontwikkeld en gevalideerd door Agile IT kenniscentra. Een gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologie-sector heeft onze methodologie bestempeld als best practice en gepresenteerd op hun jaarlijks Worldwide CIO Leadership Forum in London.
 • We differentiëren doordat ...

  • we ons richten op het automatiseren van kleine manuele restprocessen, op tijdelijke teams en projecten en zonder proces- of rolbepaling.
  • we gebruikers zelf laten instaan voor beheer. Onze methodologie gaat uit van de gebruiker als intrapreneur en betrekt hem optimaal bij het project om zodoende de werklast van IT te verminderen.
  • we out-of-the-box werken. We houden niet van analysis paralysis. Gedaan met de traditionele behoefteanalyse gekenmerkt door dikke behoefte en analyse kaften en waterval processen. Geen tijd, geen ervaring en geen kennis ter plaatse. We selecteren standaard componenten als startpunt, idealiter reeds geïntegreerd door ontwerp, en testen ze zo snel mogelijk uit met de eindgebruikers.
  • we de impact op de huidige werkomgeving en organisatie minimaal houden. We werken met technologie en structuren die reeds beschikbaar zijn en waarmee de gebruikers vertrouwd zijn.


Veelgestelde vragen:

 • Waarom loopt het vandaag meestal mis?

  We zien een gebrek aan shared understanding. Er is een verschil in communicatie tussen departementen die bezig zijn met proces efficiëntie en departementen die bezig zijn met klanten. Het verschil in interpretatie zorgt voor silo’s en een interne patstelling.

 • Waarom is een globale oplossing zo moeilijk?

  Teveel wordt er de nadruk gelegd op de grote strategische programma’s met ambitieuze project scopes. Na een tijdrovende en kapitaalintensieve implementatie is meestal de animo weg om bijkomend te investeren in IT resources. Dit is nodig om de apathie en gebrek aan enthousiasme van eindgebruikers te compenseren. We werken met kleine oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn.

 • Wat houdt de lean start-up methode in?

  Test-and-Learn in plaats van Plan-and-Implement. We betrekken kleine groepjes van gedreven gebruikers rond dagdagelijkse ad hoc processen en zetten hen een spiegel voor. We vertalen hun noden in herbruikbare en good enough applicaties. We begeleiden het bestaande IT departement bij de configuratie (geen ontwikkeling !) van de aanwezige technologie. We verbinden de oplossingen met bestaande kernapplicaties. Deze repliceren en promoten we naar andere afdelingen om schaalvoordelen te creëren. We voorzien ook veranderingsprocessen om de cultuurverandering te beheren en procedures om de life cycle op een gestandaardiseerde en overzichtelijke manier te beheren.

 • Is dit technologisch?

  Juist niet. Ook al speelt IT een belangrijke rol, om een IT verhaal gaat het eigenlijk niet. Het startpunt is administratieve vereenvoudiging, optimalisatie van processen en het verhogen van het engagement van de eindgebruiker. We helpen IT om applicaties laagdrempelig, eenvoudig en intuïtief aan te bieden zodat eindgebruikers in staat zijn om zelf applicaties te beheren en configureren.

 • Noem eens enkele voordelen.

  Studies wijzen uit dat 20% van IT budgetten van eindgebruikers niet naar IT gaan. (zogenaamd Shadow IT) Met onze aanpak wordt deze uitdaging op een positieve manier aangegaan. IT wordt de marketeer van zijn eigen diensten. Kant en klare business solutions in plaats van technologie en services. Bestaande (menselijke & technische) assets worden onderbenut door gebrek aan samenwerking en coördinatie. Nieuwe technologieën zijn niet altijd het antwoord. We optimaliseren wat er is. Silo’s worden doorbroken. Best practices van één afdeling worden aangeboden naar andere afdelingen. Lethargie tast de bedrijfscultuur aan. Dit kan leiden van demotivatie tot zelfs vertrek van werknemers. We geven werknemers de tools om zelf initiatief te nemen.

 • Wat is er innovatief aan deze aanpak.

  Innovatie zit vooral in het hergebruik. Het feit dat de muren tussen de verschillende afdelingen neergehaald worden, biedt heel wat nieuwe mogelijkheden door schaalvoordelen. De applications footprint wordt verminderd. Innovatie zit ook in de cultuur. We werken aan een cultuur waarbij informatiebeheer op een gestructureerde manier ingebed wordt in administratieve processen. Tevens krijgen eindgebruikers de autoriteit om zelf te bepalen hoe ze willen werken. Net zoals ze vandaag gratis internettoepassingen gebruiken. Hierbij focussen we op een cultuur gebaseerd op dialoog en wederzijds begrip. De time to market wordt namelijk veel korter. Om dat te realiseren moet IT ook neen durven te zeggen en de scope van een project heel duidelijk afbakenen en bewaken.

 • Is dit een aardverschuiving?

  Neen, we spreken eerder over een evolutie in plaats van een revolutie. Dit gaat niet de grote aardverschuiving zijn van de traditionele application footprint. Het is een waardevolle toevoeging en aanvulling die de productiviteit duidelijk kan verbeteren. Het zal bestaan naast of zelfs in combinatie met de traditionele omgevingen. Een beetje zoals vroeger de Blackberry naast de traditionele mail applicaties werd gelanceerd, en zonder enige discussie de productiviteit van de gebruikers heeft verbeterd. Deze applicaties gaan nu net hetzelfde doen. 

 • Worden hiermee alle noden en wensen opgelost?

  Neen, we richten ons op het verminderen van time to market door het snel ter beschikking stellen van praktische informatie dewelke geschikt is voor mobiel gebruik.

 • Hoe wordt de continuïteit opvangen?

  Alles is ondergebracht in een agile methodologie dewelke uitvoerig gedocumenteerd en uitgetest is. Op aanvraag kunnen we samenwerken met bestaande partners die reeds instaan voor de configuratie, support, onderhoud en veranderingsmanagement.

 • Wat is de ambitie van Business Builders?

  Het is Business Builders' ambitie om de aanpak en gebruikerservaring van bestaande bedrijfsapplicaties (bijvoorbeeld SharePoint), de aanpak en gebruikerservaring van Google Appstore of Dropbox te laten evenaren. om bestaande technologie zo te configureren, dat het zichzelf verkoopt zonder bijkomende nood aan IT resources. om eindgebruikers (terug) de macht te geven en zelf te laten bepalen wat en wanneer en hoe ze zaken willen aanpakken.

Meer vragen?

Uw bericht is verstuurd!
We zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.